Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Mulțimi

Exersează! - 1

A. Care dintre mulțimile următoare sunt scrise corect? Completează cu A pentru mulțimile scrise corect și cu F pentru mulțimile scrise incorect. Corectează acolo unde este necesar.

\({A= \{1,2,3,4,5,1 \}}\)

\({B= \{e,l,e,m,e,n,t,e\}}\)

\({C= \{a, b, c, 1, 3\}}\)

\({D= \{a,b,c,x,y,z \}}\)

\({E= \{1,2,3,11,22,33,a,aa \}}\)

\({F= \{0,1,2,3,t,4,5,t,6,7,t,8 \}}\)

\({G= \{0,0,0,0,1 \}}\)

Arată rezolvarea

B. Completează casetele astfel încât să obții afirmații adevărate.

a) \({A= \{0, 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9 \}}\)

\({card A=}\)


b) \({B= \{a,b,3,c,d,e, 6, 9 \}}\)

\({card B=}\)


c) \({C= \{x,y,z \}}\)

\({card C=}\)


d) \({D= \{a,b,c, d, e, f, g \}}\)

\({card D=}\)

Arată rezolvarea

C. Completează casetele cu numere naturale astfel încât mulțimile de mai jos să fie scrise corect.

a) \({A= \{1,2,3,}\) \({,7, 11, 19 \}}\)


b) \({B= \{ }\) \({,2,7,8,10 \}}\)


c) \({C= \{23,33,53, }\) \({ \}}\)


Arată rezolvarea

D. Completează casetele cu A pentru afirmațiile adevărate și cu F pentru afirmațiile false.

a) \({3 \in \{1,2,3,4\}}\)


b) \({4 \notin \{1,2,3,4\}}\)


c) \({5 \notin \{2,3,5,7,8,9\}}\)


d) \({d \in \{a,b,9,c,d,e,10,11\}}\)


e) \({w \in \{t,u,v,x,y,z\}}\)


f) \({0 \in \emptyset}\)Arată rezolvarea

E. Se consideră cuvintele „organizare”, „jurnal” și „temperament”.

a) Cuvântul „organizare” are litere.

a) Mulțimea A a literelor din care este format cuvântul „organizare” este:

\({A=\{o,r,g,a,n,i,z,e\}}\)

a) \({card A = }\)


b) Cuvântul „jurnal” are litere.

b) Mulțimea B a literelor din care este format cuvântul „jurnal” este:

\({B=\{j,u,r,n,a,l\}}\)

b) \({card B = }\)


c) Cuvântul „temperament” are litere.

c) Mulțimea C a literelor din care este format cuvântul „temperament” este:

\({C=\{t,e,m,p,r,a,n\}}\)

c) \({card C = }\)Arată rezolvarea

F. Se consideră numerele \({1\;671\;326}\) și \({28\;526\;325}\).

a) Numărul \({1\;671\;326}\) are cifre.

a) Mulțimea A a cifrelor din care este format numărul \({1\;671\;326}\) este:

\({A=\{a, e, g, i, n, o, r, z\}}\)

a) \({card A = }\)


b) Numărul \({28\;526\;325}\) are cifre.

a) Mulțimea B a cifrelor din care este format numărul \({28\;526\;325}\) este:

\({B=\{a, e, g, i, n, o, r, z\}}\)

a) \({card B = }\)Arată rezolvarea
Exersează 1 | Exersează 2 | Exersează 3 | Exersează 4 | Exersează 5 | Exersează 6 | Exersează 7 | Exersează 8