Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.) al două sau mai multe numere naturale este cel mai mic număr natural diferit de zero care este divizibil cu fiecare dintre numerele respective. Acesta ne ajută la găsirea cel mai mic numitor comun al două sau mai multe fracții.

Cel mai mic multiplu comun al numerelor \({a}\) și \({b}\) se notează cu \({[a, b]}\).

Cum calculăm c.m.m.m.c. al unor numere naturale:

  • se descompun numerele în factori primi la diferite puteri
  • se înmulțesc între ei factorii comuni și necomuni la puterea cea mai mare, luați o singură dată. Produsul obținut este cel mai mare mic multiplu comun al numerelor.

Să calculăm cel mai mic multiplu comun al numerelor 126 și 180.

  • descompunem în factori primi numerele 126 și 180
  • Cel mai mare divizor comun al numerelor 126 și 180

  • considerăm factorii comuni și necomuni la puterea cea mai mare, luați o singură dată, adică 22, 32, 5 și 7. Produsul obținut este 1260; acesta este cel mai mic multiplu comun al numerelor 126 și 180.
  • Cel mai mic multiplu comun al numerelor 126 și 180

!!! Produsul a două numere este egal cu produsul dintre c.m.m.d.c. al lor și c.m.m.m.c. al lor, adică:

\({a \cdot b = (a, b) \cdot [a, b]}\)