Memorator Algebră

clasele 5 - 8O fracție \({ \frac{a}{b}}\) dintr-un număr \({n}\) înseamnă \({ \frac{a}{b} \cdot n}\) (cuvântul „din” se înlocuiește cu operația de înmulțire).

O fracție dintr-un număr

O fracție \({ \frac{a}{b}}\) dintr-o fracție \({\frac{c}{d}}\) înseamnă să înmulțim cele două fracții \({ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}}\) (cuvântul „din” se înlocuiește cu operația de înmulțire).

O fracție dintr-o fracție