Memorator Algebră

clasele 5 - 8Fracțiile echivalente sunt cele care reprezintă aceeași parte din întreg. De exemplu, \({ \frac{\displaystyle 4}{\displaystyle 8}}\) și \({ \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 2}}\).

Dacă \({ \frac{\displaystyle a}{\displaystyle b}}\) și \({ \frac{\displaystyle c}{\displaystyle d}}\) sunt echivalente, atunci scriem \({ \frac{\displaystyle a}{\displaystyle b} = \frac{\displaystyle c}{\displaystyle d}}\); ele au proprietatea că \({ a \cdot d = c \cdot b}\), unde \({ b \neq 0}\) și \({ d \neq 0}\).

Având o fracție \({ \frac{\displaystyle a}{\displaystyle b}}\), putem obține fracții echivalente cu ea prin amplificare (înmulțim și numărătorul, și numitorul cu același număr) sau prin simplificare (împărțim și numărătorul, și numitorul cu același număr).

De exemplu, fracțiile \({ \frac{\displaystyle 2}{\displaystyle 3}}\), \({ \frac{\displaystyle 4}{\displaystyle 6}}\), \({ \frac{\displaystyle 8}{\displaystyle 12}}\), \({ \frac{\displaystyle 20}{\displaystyle 30}}\) și \({ \frac{\displaystyle 80}{\displaystyle 120}}\) sunt echivalente pentru că \({ \frac{\displaystyle 2}{\displaystyle 3} = \frac{\displaystyle 4}{\displaystyle 6} = \frac{\displaystyle 8}{\displaystyle 12} = \frac{\displaystyle 20}{\displaystyle 30} = \frac{\displaystyle 80}{\displaystyle 120}}\).