Memorator Algebră

clasele 5 - 8Numere prime. Numere compuse

Numărul care se divide doar cu 1 și cu el însuși se numește număr prim. Un număr prim are doar doi divizori. Există o infinitate de numere prime, deci nu există cel mai mare număr prim.

Exemple de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, ...

Numărul care are divizori proprii se numește număr compus. Un număr compus are atât divizori improprii (pe 1 și pe el însuși), cât și divizori proprii (are mai mult de doi divizori). Numerele compuse se mai numesc și numere neprime.

Exemple de numere compuse: 4, 6, 9, 12, 35, 36, 78, 400, 575, ...

Numerele 0 și 1 nu sunt nici prime, nici compuse.

Numărul 2 este singurul număr care este și par, și prim. Toate celelalte numere prime sunt impare.