Memorator Algebră

clasele 5 - 8Compararea fracțiilor

  • Dintre două fracții cu același numitor, este mai mică fracția care are numitorul mai mic
  • \({ a < b}\) rezultă că \({ \frac{a}{m}}\) \({ < }\) \({\frac{b}{m}}\), cu \({ m \neq 0}\)

    De exemplu, \({ \frac{5}{3}}\) \({ < }\) \({\frac{7}{3}}\) pentru că fracțiile au același numitor și \({ 5 < 7}\)

  • Dintre două fracții cu același numărător, este mai mică fracția care are numărătorul mai mare
  • \({ a < b}\) rezultă că \({ \frac{n}{a}}\) \({ > }\) \({\frac{n}{b}}\), cu \({a \neq 0}\) și \({b \neq 0}\)

    De exemplu, \({ \frac{5}{7}}\) \({ > }\) \({\frac{5}{9}}\) pentru că fracțiile au același numărător și \({ 7 < 9}\)