Memorator Algebră

clasele 5 - 8Scoaterea întregilor din fracție

Această operație poate fi făcută în cazul fracțiilor supraunitare, deoarece acestea au mai mult de 1 întreg.

  • scoaterea întregilor din fracție
  • Se împarte numărătorul la numitor; se scrie câtul împărțirii, urmat de o fracție care are la numărător restul împărțirii, iar numitorul rămâne același.

    scoaterea întregilor din fracție