Memorator Algebră

clasele 5 - 8











Scăderea numerelor întregi

Scăderea a două numere întregi înseamnă să adunăm descăzutul cu opusul scăzătorului:

\({a - b = a + (-b) }\) (\({a}\) este descăzutul, din care se scade, iar \({b}\) este scăzătorul, care se scade)

Exemple:

\({21 - 13 = 8 }\)

\({21 - (-13) = 21 + 13 = 34}\)

\({-14 - (-13) = -14 + 13 = -1}\)

\({-14 - (+13) = -14 + (-13) = -14 - 13 = -27}\)

Scăderea numerelor întregi este, de fapt, tot o adunare, pentru că:

\({a - b = a + (-b) = -b + a}\).