Memorator Algebră

clasele 5 - 8Numerele naturale sunt de forma 0, 1, 2, 3, 4.... Mulțimea numerelor naturale se notează cu dacă îl cuprinde și pe 0 și cu * dacă nu îl cuprinde pe 0.

\({ℕ = \{0, 1, 2, 3, ... \} }\)

\({ℕ^* = \{1, 2, 3, ... \} }\) = \({ℕ \setminus \{0\} }\)

Cel mai mic număr natural este 0. Nu există cel mai mare număr natural.