Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Reprezentarea pe axă a unui număr rațional

Axa numerelor este o dreaptă pe care avem un sens, o origine pe care o notăm cu O și o unitate de măsură.

Numerele pozitive se reprezintă pe axă la dreapta originii O, iar numerele negative sunt la stânga originii.

Cu cât un număr este mai mic, cu atât el va fi reprezentat mai la stânga pe axă. Cu cât un număr este mai mare, cu atât el va fi reprezentat mai la dreapta pe axă.


Reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor