Memorator Algebră

clasele 5 - 8Reprezentarea fracțiilor zecimale pe axa numerelor

O fracție zecimală finită se încadrează între numerele naturale consecutive, iar unitatea se împarte în 10 părți egale.

Reprezentarea fracțiilor zecimale pe axa numerelor