Memorator Algebră

clasele 5 - 8Simplificarea fracțiilor înseamnă împărțirea numărătorului și numitorului cu același număr, diferit de 0 (cu un divizor comun al numărătorului și numitorului fracției). Prin simplificare, valoarea fracției rămâne aceeași (obținem o fracție echivalentă cu fracția inițială).

Simplificarea fracțiilor