Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Procente

Fracția \({ \frac{p}{100}}\) se numește procent. Se notează cu \({ p\%}\).

\({ 5\% =}\) \({ \frac{5}{100}}\)

\({ 23\% =}\) \({ \frac{23}{100}}\)

Un procent \({ p\%}\) dintr-un număr \({n}\) înseamnă \({\frac{p}{100} \cdot n}\) (cuvântul „din” se înlocuiește cu operația de înmulțire).

Un procent dintr-un număr

Un procent \({ p\%}\) dintr-o fracție \({ \frac{a}{b}}\) înseamnă \({\frac{p}{100} \cdot \frac{a}{b}}\) (cuvântul „din” se înlocuiește cu operația de înmulțire).

Un procent dintr-o fracție