Memorator Algebră

clasele 5 - 8Adunarea

Adunarea constă în reunirea într-un singur număr a două sau mai multe numere.

Simbolul adunării este + (se citește „plus”).

Adunarea este operație de ordinul I (folosim acest fapt la ordinea operațiilor).

Numerele care se adună se numesc termeni, iar rezultatul se numește sumă: \({T_{1} + T_{2} = S}\).

Exemple

1) \({23 + 5 = 27}\)

  • 23 și 5 sunt termenii adunării, iar 27 este rezultatul sau suma

2) \({2 \cdot 3 + 5 \cdot 2 = 16}\)

  • primul termen al adunării este \({2 \cdot 3}\)
  • al doilea termen este \({5 \cdot 2}\)

Proba adunării:

  • prin scădere: \({T_{1} = S - T_{2}}\) și \({T_{2} = S - T_{1}}\)
  • sau prin adunare: \({T_{2} + T_{1} = S}\)

Proprietățile adunării

este comutativă: \({a + b = b + a}\) (se poate schimba ordinea termenilor, iar rezultatul rămâne același)

este asociativă: \({(a + b) + c = a + (b + c)}\) (putem grupa termenii cum vrem)

numărul 0 este element neutru pentru adunare: \({0 + a = a + 0 = a}\) (0 plus orice număr ne dă acel număr).