Memorator Algebră

clasele 5 - 8Scrierea desfășurată a unui număr natural (ca sumă de produse)

Un număr natural oarecare despre care știm câte cifre are poate fi notat cu ajutorul literelor, desenând o linie orizontală deasupra lui. De exemplu, un număr natural de două cifre poate fi notat \({\overline{ab}}\) sau \({\overline{xy}}\). Un număr natural de trei cifre poate fi scris \({\overline{abc}}\) sau \({\overline{xyz}}\).

Orice număr natural se poate scrie ca sumă de produse, astfel:

\({\overline{ab}}\) \({=}\) \({a \cdot 10^{1} + b\cdot 10^{0}}\) \({=}\) \({a \cdot 10 + b}\), unde \({a \neq 0}\);

\({\overline{abc}}\) \({=}\) \({a \cdot 10^{2} + b \cdot 10 + c}\), unde \({a \neq 0}\)

Exemple

\({582}\) \({=}\) \({5 \cdot 10^{2} + 8 \cdot 10 + 2}\) \({= 5 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 2}\)

\({64183}\) \({=}\) \({6 \cdot 10^{4} + 4 \cdot 10^{3} + 1 \cdot 10^{2} + 8 \cdot 10^{1} + 3}\) \({= 6 \cdot 10000 + 4 \cdot 1000 + 1 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 3}\)

Cum scriem numărul 64183 ca sumă de produse: 6 este cifra zecilor de mii, deci o înmulțim cu 10000; 4 este cifra miilor, deci o înmulțim cu 1000, 1 este cifra sutelor, deci o înmulțim cu 100, 8 este cifra zecilor, deci o înmulțim cu 10, 3 este cifra unităților, deci o înmulțim cu 1.

Răsturnatul unui număr natural - se inversezază ordinea cifrelor sale:

Răsturnatul lui \({\overline{abc}}\) este \({\overline{cba}}\). Răsturnatul lui \({2375}\) este \({5732}\).