Memorator Algebră

clasele 5 - 8Fracții ireductibile sunt fracțiile care nu pot fi simplificate. De exemplu, \({ \frac{7}{2}}\), \({ \frac{3}{5}}\) și \({ \frac{10}{21}}\) sunt ireductibile.

Fracția \({ \frac{a}{b}}\) este ireductibilă dacă singurul divizor comun al numerelor \({ a}\) și \({ b}\) este 1.