Memorator Algebră

clasele 5 - 8


Grafice cu bare - se folosesc mai ales atunci când se compară date despre obiecte diferite. De exemplu, situația notelor la matematică în clasa a V-a B de la o școală gimnazială.


 • Grafice cu bare orizontale (benzi)
  • pe axa verticală (Oy) se trec valorile variabilei, iar pe axa orizontală (Ox) se trec frecvențele corespunzătoare acestor variabile;
  • barele sunt orizontale (dreptunghiuri), un capăt este pe axa Oy, în dreptul valorii variabilei;
  • lungimea barei e dată de frecvența variabilei; toate barele au aceeași lățime;
  • exemplu 1 - la începutul anului școlar, elevii clasei a V-a dau un test inițial matematică; notele obținute sunt grupate în tabelul de mai jos:

  • Organizarea datelor sub forma unui tabel.


   Reprezentăm grafic datele din tabel.


   Grafice cu bare orizontale

  • exemplu 2 - activitățile extrașcolare alese de 12 copii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

  • Organizarea datelor sub forma unui tabel.


   Reprezentăm grafic datele din tabel.


   Grafice cu bare orizontale