Memorator Algebră

clasele 5 - 8


Grafice cu linii - se folosesc mai ales atunci când comparăm date despre un obiect sau proces, urmărit de-a lungul unei perioade de timp. De exemplu, evoluția temperaturilor în orașul Baia Mare, în august 2022 sau situația vânzărilor de abonamente la sala de fitness, pe 6 luni.


  • pe axa verticală (Oy) se trec valorile variabilei, iar pe axa orizontală (Ox) se trec frecvențele corespunzătoare acestor variabile;
  • prin valoarea unei variabile ducem o dreaptă perpendiculară pe axa Ox; prin frecvența acestei variabile ducem o dreaptă perpendiculară pe Oy; marcăm punctul aflat la intersecția celor două perpendiculare; repetăm pentru toate valorile variabilei, apoi unim punctele cu segmente, obținând o linie frântă - această linie frântă este graficul dorit
  • exemplu - evoluția temperaturilor în prima săptămână din iulie 2022, în Baia Mare. Mai jos avem tabelul în care sunt notate temperaturile pentru primele 7 zile din luna iulie (acesta nu este un tabel al frecvențelor):

  • Organizarea datelor sub forma unui tabel.


    Reprezentăm grafic datele din tabel.


    Grafice cu linii