Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Aproximarea numerelor naturale

Aproximarea se poate face prin lipsă sau prin adaos, în funcție de cum vrem să considerăm valoarea apropiată de cea reală: mai mică sau mai mare decât aceasta. Se obține un număr „rotund” (cifra unităților este zero, și nu neapărat doar ea). Aproximarea prin lipsă înseamnă că se scade ceva din numărul dat, iar aproximarea prin adaos înseamnă că se adaugă ceva la numărul respectiv.


Aproximarea numerelor naturale


 • aproximarea prin lipsă
  • aproximarea prin lipsă până la zeci înseamnă să găsim cel mai mare număr natural format doar din zeci mai mic decât numărul dat.
  • Exemplu: aproximarea prin lipsă până la zeci a numărului 2856 este 2850 (cifra zecilor rămâne aceeași și tot ce e după ea devine 0).

  • aproximarea prin lipsă până la sute înseamnă să găsim cel mai mare număr natural format doar din sute mai mic decât numărul dat.
  • Exemplu: aproximarea prin lipsă până la sute a numărului 2856 este 2800 (cifra sutelor rămâne aceeași și tot ce e după ea devine 0).

  • aproximarea prin lipsă până la mii înseamnă să găsim cel mai mare număr natural format doar din mii mai mic decât numărul dat.
  • Exemplu: aproximarea prin lipsă până la mii a numărului 2856 este 2000 (cifra miilor rămâne aceeași și tot ce e după ea devine 0).

 • aproximarea prin adaos
  • aproximarea prin adaos până la zeci înseamnă să găsim cel mai mic număr natural format doar din zeci mai mare decât numărul dat.
  • Exemplu: aproximarea prin adaos până la zeci a numărului 2856 este 2860 (cifra zecilor crește cu 1 și tot ce e după ea devine 0).

  • aproximarea prin adaos până la sute înseamnă să găsim cel mai mmic număr natural format doar din sute mai mare decât numărul dat.
  • Exemplu: aproximarea prin adaos până la sute a numărului 2856 este 2900 (cifra sutelor crește cu 1 și tot ce e după ea devine 0).

  • aproximarea prin adaos până la mii înseamnă să găsim cel mai mic număr natural format doar din mii mai mare decât numărul dat.
  • Exemplu: aproximarea prin adaos până la mii a numărului 2856 este 3000 (cifra miilor crește cu 1 și tot ce e după ea devine 0).

Rotunjirea numerelor naturale

Rotunjirea până la zeci, sute sau mii a unui număr este aproximarea (prin lipsă sau prin adaos) care e cea mai apropiată de numărul dat. Dacă ambele aproximări sunt la fel de apropiate de numărul dat, atunci se va aproxima prin adaos.

Exemplu: Pentru a rotunji numărul 2856 la zeci, comparăm aproximările prin lipsă și prin adaos ale acestui număr, apoi o vom considera pe cea care este mai apropiată de 2856. Aproximarea prin lipsă până la zeci este 2850, iar aproximarea prin adaos până la zeci a numărului 2856 este 2860. Mai aproape de 2856 este aproximarea prin adaos, deci rotunjirea până la zeci a lui 2856 este 2860.

Estimarea numerelor naturale

Estimarea este o apreciere, o evaluare a unei situații, având date incomplete, insuficiente. De exemplu, estimez că distanța de acasă până la intrarea în parc este de 2,5 km.