Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Modulul unui număr rațional

Modulul unui număr rațional (numit și valoarea absolută a numărului rațional) este reprezentat de distanța pe axa numerelor de la origine la numărul respectiv. Pentru \({x}\) și \({y}\) numere întregi, iar \({y}\) diferit de 0, avem:

Modulul unui număr rațional este reprezentat de distanța pe axa numerelor de la origine la numărul respectiv.

Două numere raționale opuse au același modul.

\({\left|-\frac{3}{4}\right|}\) \({=}\) \({\left|\frac{3}{4}\right|}\) \({=}\) \({\frac{3}{4}}\)

\({|-3{,}(2)| = |3{,}(2)| = 3{,}(2)}\)

Modulul unui număr rațional este reprezentat de distanța pe axa numerelor de la origine la numărul respectiv.