Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Proporții derivate

Din proporția \({\frac{a}{b}}\) \({=}\) \({\frac{c}{d}}\) cu termenii nenuli, putem obține alte proporții, numite proporții derivate.

Procedee prin care putem obține proporții derivate:

 • proporții derivate cu aceeași termeni:
  • schimbăm extremii între ei
  • Proporții derivate - schimbăm extremii între ei

  • schimbăm mezii între ei
  • Proporții derivate - schimbăm mezii între ei

  • inversăm (răsturnăm) rapoartele
  • Proporții derivate - răsturnăm rapoartele

 • proporții derivate cu termeni diferiți:
  • înmulțim sau împărțim cu același număr ambii membri ai unui raport
  • Proporții derivate - înmulțim sau împărțim cu același număr ambii membri ai unui raport

   Proporții derivate - înmulțim sau împărțim cu același număr ambii membri ai unui raport

  • înmulțim cu același număr ambii numărători sau ambii numitori ai proporției
  • Proporții derivate - înmulțim cu același număr ambii numărători sau ambii numitori ai proporției

  • împărțim cu același număr ambii numărători sau ambii numitori ai proporției
  • Proporții derivate - împărțim cu același număr ambii numărători sau ambii numitori ai proporției

  • păstrăm numărătorii, iar la fiecare numitor adunăm (scădem) numărătorul raportului
  • Proporții derivate - păstrăm numărătorii, iar la fiecare numitor adunăm (scădem) numărătorul raportului

  • păstrăm numitorii, iar la fiecare numărător adunăm (scădem) numitorul raportului
  • Proporții derivate - păstrăm numitorii, iar la fiecare numărător adunăm (scădem) numitorul raportului