Memorator Algebră

clasele 5 - 8


Grafice cu bare - se folosesc mai ales atunci când se compară date despre obiecte diferite. De exemplu, situația notelor la matematică în clasa a V-a B de la o școală gimnazială.


 • Grafice cu bare verticale (coloane)
  • pe axa orizontală (Ox) se trec valorile variabilei, iar pe axa verticală (Oy) se trec frecvențele corespunzătoare acestor variabile;
  • barele sunt dreptunghiuri (coloane) cu înălțimea corespunzătoare frecvenței variabilei, iar un capăt este pe axa Ox, în dreptul valorii dorite;
  • barele au aceeași lățime pentru fiecare valoare a variabilei;
  • exemplu 1 - la începutul anului școlar, elevii clasei a V-a dau un test inițial matematică; notele obținute sunt grupate în tabelul de mai jos:

  • Organizarea datelor sub forma unui tabel.


   Reprezentăm grafic datele din tabel.


   Grafice cu bare verticale


  • exemplu 2 - activitățile extrașcolare alese de 12 copii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

  • Organizarea datelor sub forma unui tabel.


   Reprezentăm grafic datele din tabel.


   Grafice cu bare verticale


 • Poligonul frecvențelor

  • în graficul cu bare verticale, stabilim mijloacele capetelor superioare ale barelor;
  • unim aceste mijloace, în ordine;
  • linia frântă care se obține este poligonul frecvențelor. Acesta ne ajută să comparăm mai ușor frecvențele valorilor variabilei.

  • Poligonul frecvențelor