Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Modul (dominanta sau valoarea modală) este valoarea caracteristicii care are frecvența cea mai mare.

  • dacă mai multe valori au aceeași frecvență maximă, atunci avem mai multe valori modale (în acest caz, despre variabilă spunem că este multimodală);
  • dacă toate valorile variabilei au aceeași frecvență, atunci nu există valoare modală.

Mai jos avem un tabel cu situația notelor obținute de elevii clasei a V-a la matematică, la testul inițial.


Organizarea datelor sub forma unui tabel.


Observăm că nota 7 are cea mai mare frecvență, deci modul este 7. Scriem \({Mo(Nota) = 7}\).


Amplitudinea unui set de date este diferența dintre valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică a setului de date.

În cazul tabelului de mai sus, amplitudinea este 5 (10 minus 5).