Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Relațiile lui Viète (relații între coeficienții și soluțiile ecuației)


  • suma soluțiilor
  • \({x_1 + x_2 = -\frac{\displaystyle b }{\displaystyle a} = S}\)


  • produsul soluțiilor
  • \({x_1 \cdot x_2 = -\frac{\displaystyle c}{\displaystyle a} = P}\)


Ecuația \({ax^2 + bx + c = 0}\) se poate scrie și sub forma:

\({x^2 - Sx + P = 0}\)

Alte formule utile

  • \({{x_1}^2 + {x_2}^2 = S^2 - 2P}\)

  • \({{x_1}^3 + {x_2}^3 = S^3 - 3SP}\)