Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Descompunerea în factori


Considerăm expresia algebrică \({E(x) = ax^2 + bx + c}\), asociată ecuației \({ax^2 + bx + c = 0}\).


Dacă \({\Delta > 0}\), atunci \({ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)}\).


Dacă \({\Delta = 0}\), atunci \({ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2 = a\left(x + \frac{\displaystyle b }{\displaystyle 2a}\right)^2}\).


Dacă \({\Delta < 0}\), atunci nu putem descompune expresia în factori cu coeficienți reali.