Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Puterea unei fracții - se ridică la acea putere atât numărătorul, cât și numitorul.

Puterea unei fracții

Puterea unei fracții proprietăți

Puterea unei fracții proprietăți exemple