Memorator Algebră

clasele 5 - 8Compararea fracțiilor zecimale

Se compară mai întâi părțile întregi: e mai mare fracția zecimală care are partea întragă mai mare. De exemplu:

\({5{,}32 < 8{,}11 }\) pentru că \({5 < 8}\)

Dacă fracțiile zecimale au aceeași parte întreagă, atunci comparăm cifră cu cifră începând cu zecimile (de la virgulă spre dreapta) până găsim două cifre diferite: unde avem o cifră mai mare aceea este fracția mai mare. De exemplu:

\({31{,}482 > 31{,}481 }\) pentru că \({2 > 1}\)