Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Inecuația de gradul I în \({ℤ}\)

Inecuația este o inegalitate în care avem un termen necunoscut (notat de obicei cu litera \({x}\)). Acest termen necunoscut se numeşte necunoscuta inecuaţiei.

Inecuația de gradul I este de forma \({ax + b > 0}\) (semnul poate fi \({<}\), \({>}\), \({\le}\), \({\ge}\)).

 • \({ a}\) este coeficientul necunoscutei
 • \({ b}\) este termenul liber
 • ce este înaintea semnului \({>}\) se numeşte membrul 1 al inecuaţiei
 • ce este după semnul \({>}\) se numeşte membrul 2 al inecuaţiei
Soluţia inecuației de gradul I este valoarea pentru care inegalitatea este adevărată.

Rezolvarea inecuației de gradul I înseamnă găsirea mulţiimii soluţiilor acesteia. Spre deosebire de ecuaţia de gradul I, care poate avea cel mult o soluţie, inecuaţia de gradul I poate avea o infinitate de soluţii.

Soluţia inecuației de gradul I în \({ℤ}\) este numărul întreg pentru care inegalitatea este adevărată.

Cum rezolvăm inecuația de gradul I

 • trecem într-un membru toți termenii care conțin necunoscuta \({x}\), iar în cealalt membru termenii liberi (care nu conțin necunoscuta \({x}\)).
 • Trecerea dintr-o parte în alta a egalului se face schimbând semnul: plus devine minus, minus devine plus.

 • se efectuează calculele în fiecare membru
 • se obţine o nouă inecuaţie de forma \({ax > b}\) (echivalentă cu inecuaţia dată)
 • se împart ambii membri ai inecuaţiei \({ax > b}\) cu coeficientul \({a}\) al necunoscutei; soluţia inecuaţiei date este formată din mulţimea numărelor întregi pentru care inegalitatea este adevărată

Important! Reguli de calcul

 • dacă adunăm acelaşi număr la ambii membri ai unei inecuaţii, obţinem o inecuaţie echivalentă cu cea dată
 • dacă scădem acelaşi număr din ambii membri ai unei inecuaţii, obţinem o inecuaţie echivalentă cu cea dată
 • !!! dacă înmulţim sau împărţim cu acelaşi număr pozitiv ambii membri ai unei inecuaţii, obţinem o inecuaţie echivalentă cu cea dată
 • !!! dacă înmulţim sau împărţim cu acelaşi număr negativ ambii membri ai unei inecuaţii, se schimbă sensul inegalităţii şi obţinem o inecuaţie echivalentă cu cea dată
Exemple de inecuaţii de gradul I în \({ℤ}\)

 • \({3x + 3 > 9x - 15}\)
 • trecem în primul membru toți termenii care conțin necunoscuta \({x}\), iar în membrul al doilea termenii liberi (care nu conțin necunoscuta \({x}\)).
 • +3 trece în partea cealaltă şi devine -3

  \({9x}\) trece în partea cealaltă şi devine \({-9x}\)

  \({3x - 9x > -3 - 15}\)

 • se efectuează calculele în fiecare membru
 • \({-6x > -18}\)

 • se împart ambii membri cu -6; acesta este număr negativ, deci se schimbă sensul inegalităţii, adică semnul \({>}\) devine \({<}\)
 • \({x < -3}\) şi \({x \in ℤ}\)
 • mulţimea soluţiilor inecuaţiei este \({ S = \{..., -2, -1, 0, 1, 2\}}\).
 • \({7x + 2 \le}\) \({\frac{14}{5}}\)
 • în primul membru rămâne termenul care conţine necunoscuta \({x}\), iar în membrul al doilea vom avea termenii liberi
 • +2 trece în partea cealaltă şi devine -2

  \({7x \le}\) \({\frac{14}{5}}\) \({- 2}\)

 • efectuăm calculul în membrul al doilea
 • \({7x \le}\) \({\frac{14}{5} - \frac{10}{5}}\)

  \({7x \le}\) \({\frac{4}{5}}\)

 • se împart ambii membri cu 7
 • \({x \le }\) \({\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{7}}\)

  \({x \le }\) \({\frac{4}{35} }\) şi \({x \in ℤ}\)

  \({\frac{4}{35} }\) \({< 1 }\)

 • mulţimea soluţiilor inecuaţiei este \({ S = \{..., -2, -1, 0\}}\).
 • \({ S = ℤ_- \cup \{0\}}\)