Memorator Algebră

clasele 5 - 8Mărimi invers proporționale

Două mărimi sunt invers proporționale dacă atunci când una crește sau scade de \({n}\) ori, cealaltă scade sau crește de același număr de ori.

6 muncitori pot săpa un șanț în 4 zile. Dacă numărul muncitorilor scade de trei ori, în cât timp va putea fi săpat șanțul? (Răspuns: 4 înmulțit cu 3, adică în 12 zile)

Două mărimi sunt invers proporționale dacă atunci când una crește sau scade de n ori, cealaltă scade sau crește de același număr de ori.

3 robinete umplu un bazin în 10 ore. Dacă numărul robinetelor crește de două ori, în cât timp se umple bazinul? (Răspuns: 10 împărțit la 2, adică în 5 ore)

Două mărimi sunt direct proporționale dacă atunci când una crește sau scade de n ori, cealaltă crește sau scade de același număr de ori.