Memorator Algebră

clasele 5 - 8

O fracție înseamnă una sau mai multe părți egale în care a fost împărțit întregul.

O parte dintr‑un întreg împărțit în părți egale se numește unitate fracționară. Înseamnă că o fracție reprezintă una sau mai multe părți fracționare.

Cum scriem o fracție

O fracție se scrie ca o pereche de numere naturale așezate astfel: \({ \frac{a}{b}}\), unde \({b \neq 0}\). Citim „\({a}\) supra \({b}\)” sau „\({a}\) pe \({b}\)”.

Fracție numărător numitor

Doimea (jumătatea) înseamnă o parte dintr-un întreg împărțit în două părți egale.

Fracție jumătate doime numărător numitor

Treimea înseamnă o parte dintr-un întreg împărțit în trei părți egale.

Fracție treime numărător numitor

Pătrimea (sfertul) înseamnă o parte dintr-un întreg împărțit în patru părți egale.

Fracție pătrime sfert numărător numitor

Fracțiile pot fi reprezentate prin segmente sau figuri geometrice.

Exemplu - fracțiile \({ \frac{1}{8}}\), \({ \frac{3}{8}}\), \({ \frac{4}{8}}\) și \({ \frac{1}{2}}\)

Fracțiile pot fi reprezentate prin segmente sau figuri geometrice.

Exemplu - fracțiile \({ \frac{1}{5}}\), \({ \frac{2}{5}}\), \({ \frac{3}{5}}\) și \({ \frac{4}{5}}\)

Fracțiile pot fi reprezentate prin segmente sau figuri geometrice.

Exemplu - fracția \({ \frac{5}{3}}\)

Fracțiile pot fi reprezentate prin segmente sau figuri geometrice.