Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală

O fracție ordinară se transformă în fracție zecimală prin împărțirea numărătorului la numitor.

Exemple

\({\frac{1}{4}}\) \({= 0{,}25}\)

\({\frac{1}{2}}\) \({= 0{,}5}\)

\({\frac{37}{8}}\) \({= 4{,}625}\)

\({\frac{43}{5}}\) \({= 8{,}6}\)

Prin împărțirea numărătorului la numitor este posibil să obținem o zecimală sau un grup de zecimale care se repetă la infinit.

O cifră sau un grup de cifre care se repetă la infinit se numește perioadă. Perioada se scrie între paranteze rotunde.

Numerele zecimale periodice simple au perioada imediat după virgulă. De exemplu: \({46{,}(2)}\).

Numerele zecimale periodice mixte au după virgulă un număr finit de cifre urmate de perioadă. De exemplu: \({12{,}3(1)}\).

Exemple

\({\frac{1}{3}}\) \({= 0{,}(3)}\)

\({\frac{2}{3}}\) \({ = 0{,}(6)}\)

\({\frac{84}{13}}\) \({ = 6{,}(461538)}\)

\({\frac{23}{6}}\) \({ = 3{,}8(3)}\)