Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul

 • Împărţirea la o putere a lui 10 - se mută virgula spre stânga, după atâtea cifre cât arată exponentul lui 10;

 • Împărţirea unei fracții zecimale la o putere a lui 10

 • Dacă împărțim o fracție zecimală la un număr natural, efectuăm în mod obișnuit împărțirea, iar atunci când ajungem la virgulă, o mutăm de la deîmpărțit la cât, apoi coborâm cifrele din partea zecimală a deîmpărțitului; dacă este nevoie, după ultima zecimală a deîmpărțitului adăugăm zerouri
 • Dacă împărțitorul este fracție zecimală:
  • numărăm câte zecimale sunt după virgulă (la împărțitor); fie \({ n}\) numărul acestor zecimale;
  • înmulțim ambii termeni ai împărțirii cu \({ 10^n}\); observăm că împărțitorul este număr natural;
  • efectuăm împărțirea cu noii termeni.

  • Împărţirea a două fracții zecimale