Memorator Algebră

clasele 5 - 8Rădăcina pătrată a pătratului unui număr întreg

Fie \({a}\) un număr întreg.

\({\sqrt{a^2} = a}\) pentru orice \({a \ge 0}\).

\({\sqrt{a^2} = -a}\) pentru orice \({a < 0}\).

\({\sqrt{a^2} = |a|}\) pentru orice \({a}\) număr întreg.

Exemplu

\({\sqrt{(-4)^2} = -(-4) = 4}\)

sau \({\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{(-4) \cdot (-4)} = \sqrt{16} = 4}\)

\({\sqrt{(-4)^2} \neq \sqrt{-4^2}}\)