Memorator Algebră

clasele 5 - 8Reprezentarea pe axă a numerelor naturale

O dreaptă pe care fixăm un punct numit origine, un sens și o unitate de măsură se numește axa numerelor naturale.

Axa numerelor naturale