Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor - numere întregi

 • Adunarea și scăderea sunt operații de ordinul 1.
 • Înmulțirea și împărțirea sunt operații de ordinul 2.
 • Ridicarea la putere este operație de ordinul 3.
Avem trei reguli:

 • operațiile de același ordin se efectuează în ordinea în care sunt scrise, respectând celelalte două reguli.
 • \({8 : 4 \cdot 2 = 2 \cdot 2 = 4}\)

 • într-un exercițiu fără paranteze, se efectuează mai întâi operațiile de ordinul 3, apoi operațiile de ordinul 2, iar la final operațiile de ordinul 1, respectând prima regulă.
 • \({5 + 8 : 4 \cdot 2 - 3= 5 + 4 - 3 = 6}\)

 • într-un exercițiu cu paranteze, se efectuează mai întâi operațiile din parantezele rotunde, apoi operațiile din parantezele drepte, iar la final operațiile dintre acolade, respectând celelalte două reguli. Opțional, pe parcursul calculelor, parantezele drepte se transformă în paranteze rotunde, iar acoladele se transformă în paranteze drepte.
 • \({\{5 + [8 : (4 \cdot 2) - 3] \cdot 3\} \cdot 2 = }\)

  \({ = \{5 + [8 : 8 - 3] \cdot 3\} \cdot 2 }\)

  \({= \{5 + [1 - 3] \cdot 3\} \cdot 2 }\)

  \({= \{5 + (-2) \cdot 3\} \cdot 2 }\)

  \({= \{5 + (-6)\} \cdot 2 }\)

  \({= (-1) \cdot 2}\)

  \({= -2}\)