Memorator Algebră

clasele 5 - 8Fracții subunitare, supraunitare și echiunitare

  • fracțiile subunitare sunt fracțiile care au numărătorul mai mic decât numitorul. De exemplu, \({ \frac{1}{5}}\) și \({ \frac{7}{9}}\)
  • fracțiile supraunitare sunt fracțiile care au numărătorul mai mare decât numitorul. De exemplu, \({ \frac{5}{3}}\) și \({ \frac{7}{2}}\)
  • fracțiile echiunitare sunt fracțiile care au numărătorul egal numitorul (sunt egale cu 1). De exemplu, \({ \frac{5}{5}}\) și \({ \frac{3}{3}}\)