Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Diagrame circulare - se folosesc mai ales atunci când se cunoaște întregul, iar părțile întregului sunt exprimate sub formă de procente. Se folosește suprafața unui cerc; aceasta reprezintă întregul (100%). Părțile sunt reprezentate prin sectoare de cerc cu ariile direct proporționale cu frecvența absolută sau relativă a părții. De exemplu, într-o livadă sunt 600 de meri: 210 sunt soiul Florina, 270 sunt soiul Jonathan, iar 120 sunt soiul Golden.


  • grupăm datele într-un tabel;
  • dacă vrem, calculăm procentele;

  • Diagrama circulara - cum o desenăm


  • calculăm câte grade are fiecare sector de cerc corespunzător fiecărui soi de mere (cercul are 360°);

  • Diagrama circulara - cum o desenăm - grade sector de cerc


  • reprezentăm grafic tabelul:

  • Organizarea datelor sub forma unui tabel.
Dacă mathema.ro vă este de folos sau pur și simplu vă place ideea, vă rog să urmăriți pe Facebook când apare un nou articol. Dacă vreți să-mi scrieți legat de mathema.ro, puteți să folosiți adresa de mai jos. Mulțumesc că ați vizitat mathema.ro și vă aștept aici ori de câte ori aveți neclarități la matematică!

facebook | mathema.romania@gmail.com