Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor

Etape:

 • stabilim ce știm și ce trebuie să aflăm;
 • notăm necunoscuta cu o literă (de obicei se folosește litera \({x}\)); dacă sunt mai multe necunoscute, scriem celelalte necunoscute în funcție de \({x}\);
 • scriem ecuația conform datelor problemei;
 • rezolvăm ecuația;
 • stabilim soluţia ecuaţiei şi formulăm răspunsul problemei;
 • verificăm dacă soluţia găsită îndeplineşte condiţiile date în enunţul problemei.
Exemple

1. Dacă așez câte 10 cărți într-o cutie, rămân 32 de cărți care n-au loc în cutii. Dacă așez câte 18 cărți într-o cutie, aproape toate cutile vor fi pline, cu două excepții: o cutie va avea doar 4 cărți, iar o cutie va rămâne goală. Câte cărți și câte cutii am?


 • notăm cu \({x}\) numărul de cutii;
 • notăm cu \({y}\) numărul de cărți;
 • dacă așez 10 cărți într-o cutie:
  • numărul cărților care au avut loc în cutii este \({10 \cdot x}\);
  • rămân 32 de cărți;
  • numărul total al cărților este format din cele din cutii și cele rămase, adică \({10 \cdot x + 32}\)
  • numărul total al cărților l-am notat cu \({y}\), rezultă că:
  • \({10x + 32 = y}\) (1)

 • dacă așez 18 cărți într-o cutie:
  • o cutie are doar 4 cărți, o cutie rămâne goală, deci sunt 2 cutii care nu sunt pline;
  • numărul total al cutiilor este \({x}\);
  • numărul cutiilor pline este \({x - 2}\);
  • numărul cărților din cutiile pline este \({18 \cdot (x - 2)}\);
  • numărul total al cărților este format din cele din cutiile pline plus cele 4 cărți din cutia incompletă, adică \({18 \cdot (x - 2) + 4}\);
  • numărul total al cărților l-am notat cu \({y}\), rezultă că:
  • \({18 \cdot (x - 2) + 4 = y}\) (2)

 • relațiile (1) și (2) exprimă în două moduri numărul cărților; egalăm cele două relații și vom obține o ecuație cu o necunoscută:

 • \({10x + 32 = 18 \cdot (x - 2) + 4}\)

  \({10x + 32 = 18x - 36 + 4}\)

  \({10x + 32 = 18x - 32}\)

 • separăm termenii, trecerea dintr-un membru în altul se face cu semn schimbat:

 • \({18x - 10x = 32 + 32}\)

  \({8x = 64 \; \; \; \; \; \mid \; : \; 8}\)


  \({x = 8 }\)


 • înlocuim pe \({x}\) în ecuația \({10x + 32 = y}\):

 • \({10 \cdot 8 + 32 = y}\)


  \({y = 112 }\)


 • am aflat că sunt 112 cărți și 8 cutii;
 • verificăm:

 • \({112 - 8 \cdot 10 = 32}\) adevărat

  \({112 = 6 \cdot 18 + 4}\) adevărat

2. Mihnea plătește 31 de lei pentru o cursă cu taxiul. Știind că prețul de pornire este de 3 lei și prețul pe kilometru parcurs este de \({2{,}8}\) lei, calculați ce lungime a avut traseul parcurs.

 • notăm cu \({x}\) numărul de kilometri (distanța);
 • suma corespunzătoare kilometrilor parcurși este de \({2{,}8 \cdot x}\);
 • suma plătită (31 de lei) este formată din prețul de pornire (3 lei) plus suma aferentă kilometrilor parcurși:

 • \({3 + 2{,}8 \cdot x = 31}\)

 • separăm termenii, trecerea dintr-un membru în celălalt se face cu semn schimbat:

 • \({2{,}8 \cdot x = 31 - 3}\)

  \({2{,}8 \cdot x = 28 \; \; \; \; \; \mid \; : \; 2{,}8}\)

  \({x = \frac{\displaystyle 28}{\displaystyle 2{,}8}}\)

  \({x = \frac{\displaystyle 280}{\displaystyle 28}}\)


  \({x = 10 }\)


 • am aflat că distanța parcursă este egală cu 10 kilometri;
 • verificăm:

 • \({10 \cdot 2{,}8 + 3 = 31}\) adevărat

3. Andrada are o sumă de bani la ea. Cu o treime din sumă cumpără portocale, cu un sfert din rest cumpără mere și de 10 lei mai cumpără pâine. Îi mai rămân 26 de lei. Ce sumă a avut Andrada la ea?


 • notăm cu \({x}\) suma de bani pe care o are Andrada;

 • o treime din sumă înseamnă \({\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 3}x}\) - atât costă portocalele; (1)

 • rămân \({\frac{\displaystyle 2}{\displaystyle 3}x}\);

 • din \({\frac{\displaystyle 2}{\displaystyle 3}x}\), un sfert dă pe mere, adică:

 • \({\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle \cancel{4}_2} \cdot \frac{\displaystyle \cancel{2}^1}{\displaystyle 3}x = \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 6}x }\) (2)


 • 10 lei dă pe mere; (3)
 • îi rămân 26 de lei; (4)
 • întreaga sumă este formată din (1), (2), (3) și (4);
 • scriem ecuația:

 • \({\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 3}x + \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 6}x + 10 + 26 = x}\)


  \({ x - \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 3}x - \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 6}x = 36}\)


  \({ \frac{\displaystyle 6x - 2x - x}{\displaystyle 6} = 36}\)


  \({ \frac{\displaystyle 3x}{\displaystyle 6} = 36}\)


  \({ \frac{\displaystyle x}{\displaystyle 2} = 36 \; \; \; \; \; \mid \; \cdot \; 2}\)  \({x = 72 }\)


 • am aflat că Andrada a avut 72 de lei la ea;
 • verificăm:

 • \({72 - 72 : 3 - (72 - 72 : 3) : 4 - 10 = }\)

  \({= 72 - 24 - (72 - 24) : 4 - 10}\)

  \({= 48 - 48 : 4 - 10}\)

  \({= 48 - 12 - 10}\)

  \({= 36 - 10}\)

  \({= 26}\) adevărat