Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Grafice


Datele grupate în tabele pot fi reprezentate vizual sub forma unor grafice.


Pentru aceasta, se folosesc două axe perpendiculare - axa Ox (orizontală) și axa Oy (verticală), care au punctul O comun.