Memorator Algebră

clasele 5 - 8Determinarea unui termen necunoscut dintr-o proporție

Proprietatea fundamentală a proporțiilor - Produsul extremilor este egal cu produsul mezilor.


Exemplu:

Fie proporţia \({\frac{x}{9}}\) \({=}\) \({\frac{21}{27}}\); mezii sunt 9 şi 21, iar extremii sunt \({x}\) şi 27

  • \({x =}\) \({\frac{9 \; \cdot \; 21}{27}}\) \({=}\) \({\frac{189}{27}}\) \({= 7}\)