Memorator Algebră

clasele 5 - 8Șir de rapoarte egale

Șirul de rapoarte egale este un șir de rapoarte care au valori egale. De exemplu:

\({\frac{1}{2}}\) \({=}\) \({\frac{2}{4}}\) \({=}\) \({\frac{4}{8}}\) \({=}\) \({\frac{8}{16}}\) \({=}\) \({\frac{16}{32}}\) au aceeași valoare \({0{,}5}\).

Important! Într-un șir de rapoarte egale, suma numărătorilor supra suma numitorilor este un raport egal cu fiecare din rapoartele șirului.

\({\frac{1}{2}}\) \({=}\) \({\frac{2}{4}}\) \({=}\) \({\frac{4}{8}}\) \({=}\) \({\frac{8}{16}}\) \({=}\) \({\frac{16}{32}}\) \({=}\) \({\frac{1 \: + \: 2 \: + \: 4 \: + \: 8 \: + \: 16}{2 \: + \: 4 \: + \: 8 \: + \: 16 \: + \: 32}}\) \({=}\) \({\frac{31}{62}}\)