Memorator Algebră

clasele 5 - 8Mulțimi definite printr-o proprietate comună a elementelor lor

O mulțime poate fi definită printr-o proprietate comună tuturor elementelor sale.

De exemplu,

  • mulțimea \({A = \{ x \in \mathbf{N} \mid 5 \le x < 10 \}}\) este mulțimea formată din toate numerele naturale cuprinse între 5 și 10, inclusiv 5 (pentru că avem semnul \({\le}\)), fără 10 (pentru că avem semnul \({< }\))
  • \({A = \{ x \in \mathbf{N} \mid 5 \le x < 10 \} = \{5, 6, 7, 8, 9\}}\)

  • mulțimea \({M = \{ x \in \mathbf{N} \mid x \; \text{este} \; \text{divizor} \; \text{al} \; \text{lui} \; \text{12} \}}\) este mulțimea formată din toate numerele naturale care sunt divizori ai lui 12
  • \({M = \{ x \in \mathbf{N} \mid \; \text{este} \; \text{divizor} \; \text{al} \; \text{lui} \; \text{12} \} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}}\)