Memorator Algebră

clasele 5 - 8Introducerea factorilor sub radical

Este operația inversă scoaterii întregilor de sub radical.

\({a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}}\), cu \({a \ge 0}\), \({b \ge 0}\)

Exemple

  • \({5\sqrt{10} = \sqrt{5^2 \cdot 10} = \sqrt{250}}\) (am introdus factorul 5 sub radical)
  • \({-7\sqrt{3} = -\sqrt{7^2 \cdot 3} = -\sqrt{49 \cdot 3} = -\sqrt{147}}\) (am introdus factorul 7 sub radical)