Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Descompunerea unui număr natural în produs de puteri de numere prime

Procedăm astfel:

  • identificăm cel mai mic divizor prim al numărului;
  • împărțim numărul la acest divizor;
  • identificăm cel mai mic divizor prim al câtului obținut;
  • împărțim câtul la acest divizor;
  • repetăm acești pași până obținem câtul 1;
  • descompunerea numărului în factori primi este egală cu produsul divizorilor identificați.
Exemplu:

Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime - descompunerea în factori primi

Numere prime în ordine crescătoare: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 etc.

Dacă numărul pe care vrem să-l descompunem în factori primi este multiplu de 10, 100, 1000 etc., atunci folosim descompunerile \({10 = 2 \cdot 5}\), \({100 = 2^2 \cdot 5^2}\), \({1000 = 2^3 \cdot 5^3}\) etc.

Exemplu:

Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime - descompunerea în factori primi