Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Ecuația de gradul al doilea - descompunere în factori

Exersează! - 1

A. Fie ecuația \({3x^2-15x+12=0}\) cu soluțiile \({x_1=1}\) și \({x_2=4}\).

a) Completează casetele astfel încât să obții o afirmație adevărată.

\({3x^2-15x+12=}\) \({(x}\) \({1)(x}\) \({4)}\)b) Discriminantul \({∆}\) al ecuației \({3x^2-15x+12=0}\) este mai mic, mai mare sau egal cu 0? Răspunde fără a calcula.Arată rezolvarea


B. Fie ecuația \({2x^2+4x-6=0}\) cu soluțiile \({x_1=-3}\) și \({x_2=1}\).

a) Completează casetele astfel încât să obții o afirmație adevărată.

\({2x^2+4x-6=}\) \({(x}\) \({3)(x}\) \({1)}\)b) Discriminantul \({∆}\) al ecuației \({2x^2+4x-6=0}\) este mai mic, mai mare sau egal cu 0? Răspunde fără a calcula.Arată rezolvarea
C. Fie ecuația \({x^2+5x+6=0}\) cu soluțiile \({x_1=-2}\) și \({x_2=-3}\).

a) Completează casetele astfel încât să obții o afirmație adevărată.

\({x^2+5x+6=}\) \({(x}\) \({2)(x}\) \({3)}\)b) Discriminantul \({∆}\) al ecuației \({x^2+5x+6=0}\) este mai mic, mai mare sau egal cu 0? Răspunde fără a calcula.Arată rezolvarea


D. Fie ecuația \({3x^2-3x-36=0}\) cu soluțiile \({x_1=4}\) și \({x_2=-3}\).

a) Completează casetele astfel încât să obții o afirmație adevărată.

\({3x^2-3x-36=}\) \({(x}\) \({4)(x}\) \({3)}\)b) Discriminantul \({∆}\) al ecuației \({3x^2-3x-36=0}\) este mai mic, mai mare sau egal cu 0? Răspunde fără a calcula.Arată rezolvarea
E. Fie ecuația \({-2x^2+8x-8=0}\) cu soluțiile \({x_1=x_2=2}\).

a) Scrie descompunerea în factori a expresiei \({E(x)=-2x^2+8x-8}\).

b) Discriminantul \({∆}\) al ecuației \({-2x^2+8x-8=0}\) este mai mic, mai mare sau egal cu 0? Răspunde fără a calcula.Arată rezolvarea


F. Fie ecuația \({5x^2+10x+5=0}\) cu soluțiile \({x_1=x_2=-1}\).

a) Scrie descompunerea în factori a expresiei \({E(x)=5x^2+10x+5}\).

b) Discriminantul \({∆}\) al ecuației \({5x^2+10x+5=0}\) este mai mic, mai mare sau egal cu 0? Răspunde fără a calcula.Arată rezolvarea
Exersează 1 | Exersează 2 | Exersează 3 | Exersează 4 | Exersează 5