Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Compararea puterilor cu aceeași bază sau cu același exponent


Exersează ❙ 1 2 3 4

Rezolvă ❙ 1 2 3 4 5 6


* * *


Exersează! - 1

A. Compară puterile, folosind unul dintre semnele <, > sau =.

a) \({2^{25}}\) \({2^{24}}\)

b) \({8^{16}}\) \({9^{16}}\)

c) \({21^{34}}\) \({26^{34}}\)

d) \({5^{205}}\) \({5^{250}}\)e) \({16^{16}}\) \({16^{10}}\)

f) \({13^{14}}\) \({10^{14}}\)

g) \({81^{47}}\) \({83^{47}}\)

h) \({18^{54}}\) \({18^{56}}\)i) \({106^{33}}\) \({126^{33}}\)

j) \({11^{11}}\) \({11^{44}}\)

k) \({144^{10}}\) \({(12 \cdot 12)^{10}}\)

l) \({3^{102 \; : \; 3}}\) \({3^{33}}\)B. Adevărat sau fals? Completează casetele cu A pentru „adevărat” sau cu F pentru „fals”.

a) \({7^{22} < 7^{20} }\)

b) \({125^{13} > 125^{11} }\)

c) \({21^{2} < 17^{2} }\)

d) \({11^{56 \; : \;28} \le 11^{2} }\)


e) \({3^{6} < 6^{6} }\)

f) \({29^{29} > 30^{29} }\)

g) \({15^{20} \ge 20^{20} }\)

h) \({101^{16} < 101^{18} }\)


i) \({6^{9} > 2^{9} }\)

j) \({12^{44} > 44^{44} }\)

k) \({34^{6} < 20^{6} }\)

l) \({7^{360 \; :\; 4} = 7^{3 \; \cdot \; 30} }\)Arată rezolvarea
Exersează 1 | Exersează 2 | Exersează 3 | Exersează 4


Rezolvă 1 | Rezolvă 2 | Rezolvă 3 | Rezolvă 4 | Rezolvă 5 | Rezolvă 6