Memorator Algebră

clasele 5 - 8

§ Compararea puterilor cu aceeași bază sau cu același exponentRezolvă 1 | Rezolvă 2 | Rezolvă 3 | Rezolvă 4 | Rezolvă 5 | Rezolvă 6

Pentru începători: Exersează ❙ 1 2 3 4

* * *


Rezolvă! - 1

A. Completați cu semnul potrivit (<, >, =), astfel încât să obțineți afirmații adevărate.

a) \({(2^{3})^{4}}\) \({(2^{6})^{2}}\)

b) \({10^{3^{2}}}\) \({10^{2^{5}}}\)

c) \({(3^{6})^{2}}\) \({(3^{4})^{5}}\)

d) \({(6^{3})^{10}}\) \({(8^{5})^{6}}\)

e) \({(9^{3})^{8}}\) \({(7^{2})^{12}}\)


f) \({(5^{5})^{3} \cdot 5^{4} }\) \({(5^{6})^{2} : 5}\)

g) \({(11^{4})^{11} : 11^{10}}\) \({(9^{17})^{2}}\)

h) \({5^{6^{2}}}\) \({(8^{4})^{9}}\)

i) \({(6^{2})^{4}}\) \({6^{2^{4}}}\)

j) \({8^{3^{2}}}\) \({8^{2^{3}}}\)B. Fie \({x=2^{17} +5^{18}+2^{20}}\) și \({y=5^{12} + 2^{15}+2^{17}}\). Care dintre afirmațiile următoare este adevărată? Completați casetele cu „A” pentru „adevărat” sau cu „F” pentru „fals”.

\({x < y}\)

\({x>y}\)

\({x=y}\)


C. Fie \({x=3^{56} +2^{49}-4^{50}}\) și \({y=2^{7^{2}} - 4^{52}+(3^{28})^{2}}\). Completați casetele cu „A” pentru „adevărat” sau cu „F” pentru „fals”.

\({x < y}\)

\({x>y}\)

\({x=y}\)


Arată rezolvarea
Rezolvă 1 | Rezolvă 2 | Rezolvă 3 | Rezolvă 4 | Rezolvă 5 | Rezolvă 6


Pentru începători:

Exersează ❙ 1 2 3 4