Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Metoda substituției

Exersează! - 1

Rezolvă sistemul de ecuații, folosind metoda substituției:

$$ \left\{ \begin{array}{c} 3x+y=-5 \\ x-y=-3 \end{array} \right. $$

Soluția sistemului este perechea de numere (, ).

Dacă vrei să scrii în casetă o fracție, folosește semnul /. De exemplu, fracția \({ \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 2}}\) o scrii \({1/2}\) (fără spațiu).Arată rezolvarea
Exersează 1 | Exersează 2 | Exersează 3 | Exersează 4