Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Ordinea operațiilor (numere naturale): \({+, -, \text{x}, :, a^{b}}\)

Exersează! - 10

\({[5^2 + 3^2 : (2^2 - 1)] : 2^2 =}\)

Rezultatul este .Arată rezolvarea


Exersează 1 | Exersează 2 | Exersează 3 | Exersează 4 | Exersează 5 | Exersează 6 | Exersează 7 | Exersează 8 | Exersează 9 | Exersează 10