Memorator Algebră

clasele 5 - 8


Graficul funcției \({u : \textcolor{#ed09e2}{D} \rightarrow \mathbf{R}}\), \({u(x) = ax + b}\), \({\textcolor{#ed09e2}{D}}\) mulțime finită graficul este o mulțime de puncte coliniare

 • să desenăm graficul funcției \({u: \textcolor{orangered}{\{ -3, -2, -1\}} \rightarrow \mathbf{R}}\), \({u(x) = 2x + 4}\)

 • calculăm valoarea funcției în fiecare element din domeniul de definiție; obținem astfel coordonatele punctelor care formează graficul funcției

 • pentru \({x = -3}\) calculăm \({u(-3) = 2 \cdot (-3) + 4 = -2}\)

  • am obținut punctul \({A(-3, -2)}\)

 • pentru \({x = -2}\) calculăm \({u(-2) = 2 \cdot (-2) + 4 = 0}\)

  • am obținut punctul \({B(-2, 0)}\)

 • pentru \({x = -1}\) calculăm \({u(-1) = 2 \cdot (-1) + 4 = 2}\)

  • am obținut punctul \({C(-1, 2)}\)

 • reprezentăm punctele \({A(-3, -2)}\), \({B(-2, 0)}\) și \({C(-1, 2)}\) în sistemul de axe xOy; aceste puncte formează graficul funcției

 • graficul funcției \({u: \textcolor{orangered}{\{ -3, -2, -1\}} \rightarrow \mathbf{R}}\), \({u(x) = 2x + 4}\) este o parte a graficului funcției \({f: \textcolor{orangered}{\mathbf{R}} \rightarrow \mathbf{R}}\), \({f(x) = 2x + 4}\)

 • funcțiile \({u}\) și \({f}\) au aceeași lege de corespondență, adică \({y = 2x + 4}\), dar au domenii de definiție diferite

 • de aceea, punctele \({A(-3, -2)}\), \({B(-2, 0)}\) și \({C(-1, 2)}\) sunt coliniare; ele se află pe dreapta care reprezintă graficul funcției \({f: \textcolor{orangered}{\mathbf{R}} \rightarrow \mathbf{R}}\), \({f(x) = 2x + 4}\)

 • Graficul funcției de gradul 1, cu domeniul de definiție mulțime finită